Kategorie
O nas

Firma istnieje od czerwca 1991 roku, czyli ponad 21 lat dzia??alno??ci na Polskim rynku. Nasze wieloletnie do??wiadczenie, oraz bogata oferta sprawi??y, ??e stali??my si─? potentatem w zaopatrzeniu przemys??u i rolnictwa w naszym regionie. Nasza sprzeda?? opiera si─? na kilku sklepach oraz sprzeda??y internetowej allegro.

 

G??owna siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w samym centrum Mi??ska Mazowieckiego gdzie jest sklep, magazyn oraz biura w??a??cicieli firmy. Dzi─?ki wysokim stanom magazynowym mo??emy zapewni─? ka??demu klientowi dost─?pno??─? towaru oraz szybk─? realizacj─? zamówienia.

 

Podkre??laj─?c bardzo szeroki asortyment oraz pragn─?c zapewni─? wysoki standard obs??ugi klientów wprowadzili??my podzia?? naszego dzia??u sprzeda??y na grupy tematyczne. Dzi─?ki czemu ka??dy klient znajdzie u nas fachowe doradztwo. Asortyment zosta?? podzielony na nast─?puj─?ce dzia??y:

 

  • Dzia?? elektronarz─?dzi i narz─?dzi r─?cznych

  • Dzia?? spawalnictwa

  • Dzia?? cz─???ci rolniczych

  • Dzia?? przewodów i w─???y hydraulicznych

  • Dzia?? pasów klinowych i kó?? pasowych

  • Dzia?? ??o??ysk i uszczelnie??

  • Dzia?? art ??rubowych

  • Dzia?? obs??ugi Firm

 

Podzia?? na poszczególne dzia??y sprawi??, ??e klient kontaktuj─?c si─? z nami otrzyma rzetelne i profesjonalne doradztwo w okre??lonym dziale naszej firmy.

 

Profesjonalne metody pracy i zarz─?dzania, sukcesywnie poszerzana oferta oraz zaanga??owanie naszej ca??ej kadry gwarantuj─? wysok─? jako??─? ??wiadczonych us??ug i pozwalaj─? wychodzi─? naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

(c) 2013 PHU Gałązka.