Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » P??yty uszczelkarskie GAMBIT » P??yta AF-300
P??yta AF-300
Obrazy: gambit-af-300.jpg

ZASTOSOWANIE:

Elastyczna p??yta uszczelkarska ??atwo dostosowuj─?ca si─? do krzywizn i nierówno??ci ko??nierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciep??ownictwie, energetyce, jak i w gospodarce komunalnej. P??yta odporna jest na p??yny hamulcowe i ch??odz─?ce, przez co polecana jest tak??e do motoryzacji.

Nie zaleca si─? jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ci??nienia

   
Materia??: w??ókna aramidowe, kevlar, w??ókna mineralne, wype??niacze powi─?zane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM13-O

Dopuszczenia/Certyfikaty

INIG
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 320
Temperatura pracy ci─?g??ej 0C 280
Temperatura pracy ci─?g??ej w parze 0C 220
Ci??nienie MPa 10
Wymiary:

Standardowe grubo??ci p??yt

/grubo??ci powy??ej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielko??ci arkusza

/wielko??─? arkusza wg uzgodnie?? w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
W??a??ciwo??ci fizykochemiczne:
g─?sto??─?   (+/- 5 %) g/cm3 2,0 DIN 28090-2
wytrzyma??o??─? na rozci─?ganie w poprzek w??ókien  (min.) MPa 8 DIN 52910
??ci??liwo??─? (warto??─? typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 22 DIN 52913
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 28 DIN 52913
kolor ??ó??ty
(c) 2013 PHU Gałązka.