Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » P??yty uszczelkarskie GAMBIT » P??yta AF-200 uniwersal
P??yta AF-200 uniwersal
Obrazy: gambit-200-uniwersal.jpg

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna olejoodporna p??yta uszczelkarska przeznaczona jest do wi─?kszo??ci mediów w zakresie ??rednich ci??nie?? i temperatur. Ekologiczny typ p??yty wolny od N-nitrozoamin.

Nie zaleca si─? jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ci??nienia

   
Materia??: w??ókna aramidowe, kevlar, w??ókna mineralne, wype??niacze powi─?zane lepiszczem na bazie kauczuku NBR
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O

Dopuszczenia/Certyfikaty

DVGW
Germanischer Lloyd
INIG
KTW

Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 300
Temperatura pracy ci─?g??ej 0C 220
Temperatura pracy ci─?g??ej w parze 0C 180
Ci??nienie MPa 6
Wymiary:

Standardowe grubo??ci p??yt

/grubo??ci powy??ej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielko??ci arkusza

/wielko??─? arkusza wg uzgodnie?? w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
W??a??ciwo??ci fizykochemiczne:
g─?sto??─?   (+/- 5 %) g/cm3 2,0 DIN 28090-2
wytrzyma??o??─? na rozci─?ganie w poprzek w??ókien  (min.) MPa 7 DIN 52910
??ci??liwo??─? (warto??─? typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 55 ASTM F36
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 22 DIN 52913
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 28 DIN 52913
Przyrost grubo??ci:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 5 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 5 ASTM F146
kolor czerwony
(c) 2013 PHU Gałązka.