Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » P??yty uszczelkarskie GAMBIT » P??yta AF-1000
P??yta AF-1000
Obrazy: gambit-af-1000.jpg  

ZASTOSOWANIE:

P??yta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych po??─?czeniach ko??nierzowych, przy du??ych skokach ci??nienia i pr─?dko??ciach przep??ywu medium w instalacjach. Charakteryzuje si─? wysok─? odporno??ci─? mechaniczn─?. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze nale??y zwróci─? uwag─? na odpowiednie zaciski monta??owe. Odporna na wod─?, par─? wodn─?, naft─?, benzyn─? paliwa i oleje.

Nie zaleca si─? jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ci??nienia.

Materia??: w??ókna aramidowe, kevlar, w??okna mineralne, wype??niacze powi─?zane lepiszczem na bazie kauczuku NBR, siatka stalowa-ocynkowana
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-ST

Dopuszczenia/Certyfikaty

Germanischer Lloyd

Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 420
Temperatura pracy ci─?g??ej 0C 350
Temperatura pracy ci─?g??ej w parze 0C 250
Ci??nienie MPa 12
Wymiary:

Standardowe grubo??ci p??yt

/grubo??ci powy??ej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielko??ci arkusza

/wielko??─? arkusza wg uzgodnie?? w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
W??a??ciwo??ci fizykochemiczne:
g─?sto??─?  (+/-  5 %) g/cm3 2,2 - 2,45 DIN 28090-2
??ci??liwo??─? (warto??─? typowa) % 9 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 32 DIN 52913
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubo??ci:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 8 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 7 ASTM F146
nafta 20oC/24h (max) % 6 ASTM F146
kolor grafitowy
(c) 2013 PHU Gałązka.