Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Art. pneumatyczne » Zawory sterowane pneumatycznie
Zawory sterowane pneumatycznie
Obrazy: zaw_1.jpg Zawory sterowane pneumatycznie - serii 3 i 4 - Camozzi

Zawory sterowane pneumatycznie typu 3/2, 5/2 oraz 5/3 – serii 3 z gniazdami G1/8, G1/4 oraz G1/2 posiadaj─? trzy mo??liwo??ci powrotu t??oka do po??o??enia wyj??ciowego: pneumatycznie, spr─???yn─? mechaniczn─? oraz pneumatycznie ró??nicowo. Umo??liwia to specjalny rodzaj konstrukcji t??oczka steruj─?cego, wywa??onego. Dzi─?ki temu uzyskuje si─? szerokie mo??liwo??ci zastosowania.
Zawór typu 3/2 jest zaworem normalnie zamkni─?tym, wtedy gdy zasilane jest gniazdo P, natomiast gdy zasilone zostanie gniazdo R zawór pracuje jako normalnie otwarty.
Zawory typu 5/2 mog─? by─? zasilane równie?? poprzez gniazda R i S (standardowo s─? to gniazda odpowietrzaj─?ce) Umo??liwia to zasilanie ró??nymi warto??ciami ci??nie??, gdy wymagane s─? ró??ne warunki zasilania na przyk??ad dla ruchu si??ownika w przeciwnych kierunkach.
Zawory serii 3 i 4 mog─? by─? montowane na p??ytach przy??─?czeniowych typu CNVL, do których zawory s─? bezpo??rednio przykr─?cane ??rubami monta??owymi.

 

 

Obrazy: zaw_2.jpg

Zawór sterowany pneumatycznie - serii 4F - Ckd


porty przy??─?czeniowe : M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,dowolne po??o??enie monta??owe,wygodne przesterowanie r─?czne w standardzie,przep??ywy do 10500 Nl/min
Obrazy: zaw_3.jpg

Zawór sterowany pneumatycznie - serii 4GA i 4GB - Ckd


seria 4GA - zawory przewodowe : M5, G1/8, G1/4 typu 3/2, 5/2, 5/3,seria 4GB - zawory p??ytowe : G1/8, G1/4, G3/8 typu 3/2, 5/2, 5/3,dowolne po??o??enie monta??owe,gwarantowana ??ywotno??─? : 60 milionów cykli,wygodne przesterowanie r─?czne z blokad─? w standardzie,krótki czas przesterowania,
Obrazy: zaw_4.jpg

Zawór sterowany pneumatycznie - serii 4KA i 4KB - Ckd


seria 4KA - zawory przewodowe : M5, G1/8, G1/4, G3/8 typu 3/2, 5/2, 5/3,seria 4KB - zawory p??ytowe : G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 typu 3/2, 5/2, 5/3,dowolne po??o??enie monta??owe,gwarantowana ??ywotno??─? : 50 milionów cykli,wygodne przesterowanie r─?czne w standardzie,przep??ywy a?? do 3200 Nl/min,
Obrazy: zaw_5.jpg

Zawór sterowany pneumatycznie - serii NAP11 - Ckd


przy??─?cza : G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 typu 3/2dowolne po??o??enie monta??owe,przep??ywy a?? do 43000 Nl/min,
(c) 2013 PHU Gałązka.