Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Akumulatory » ZAP Ci─???arowe
ZAP Ci─???arowe

Obrazy: zap_truck_evolution.jpgAkumulatory rozruchowe przeznaczone dla samochodów ci─???arowych z dodatkowym wyposa??eniem np. TV, CB radio, lodówka, klimatyzacja itp.

 

Charakterystyka:

  • grubsze dodatnie p??yty o??owiowe (1,9 mm)
  • nowa receptura pasty
  • technologia gwarantuj─?ca d??ug─? ??ywotno??─?
  • dost─?pne od 110Ah

Zalety dla u??ytkownika:

  • spe??niaj─? oczekiwania u??ytkowników samochodów ci─???arowych z dodatkowym osprz─?tem elektrycznym
  • wyd??u??ony okres u??ytkowania i wysoka niezawodno??─?
  • zwi─?kszona pojemno??─? bezpiecze??stwo u??ytkowania dzi─?ki centralnej wentylacji KAMINA
  • ergonomiczne uchwyty

 

Nazwa Wymiary (mm) Pojemno??─? Ah Pr─?d rozruchu A (EN)
D?? Szer Wys
TRUCK EVOLUTION 610 11 350 175 230 110 680
TRUCK EVOLUTION 610 27 350 175 230 110 680
TRUCK EVOLUTION 625 11 350 175 230 125 690
TRUCK EVOLUTION 625 12 350 175 230 125 690
TRUCK EVOLUTION 625 13 513 189 195 125 690
TRUCK EVOLUTION 625 27 513 189 195 125 690
TRUCK EVOLUTION 635 44 513 175 192 135 800
TRUCK EVOLUTION 643 14 513 224 195 143 950
TRUCK EVOLUTION 643 27 513 224 195 143 950
TRUCK EVOLUTION 643 33 513 224 195 143 950
TRUCK EVOLUTION 643 89 513 224 195 143 950
TRUCK EVOLUTION 645 20 513 189 195 145 800
TRUCK EVOLUTION 650 13 513 189 195 150 850
TRUCK EVOLUTION 670 18 513 224 195 170 950
TRUCK EVOLUTION 670 19 513 224 195 170 950
TRUCK EVOLUTION 680 13 513 224 195 180 1000
TRUCK EVOLUTION 680 14 513 224 195 180 1000
TRUCK EVOLUTION 680 33 513 224 195 180 1000
TRUCK EVOLUTION 680 89 513 224 195 180 1000
TRUCK EVOLUTION 690 13 513 224 195 190 1050
TRUCK EVOLUTION 690 14 513 224 195 190 1050
TRUCK EVOLUTION 700 13 513 224 195 200 1100
TRUCK EVOLUTION 700 14 513 224 195 200 1100
(c) 2013 PHU Gałązka.