Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » Art. pneumatyczne » W─???e pneumatyczne
W─???e pneumatyczne

 

 

 

PRZEWÓD PNEUMATYCZNY TEKALAN CZARNY
 
Obrazy: tekalan.jpg

Przewody z tekalanu to lekkie i elastyczne w─???e o wysokiej wytrzyma??o??ci mechanicznej i odporno??ci chemicznej oraz na dzia??anie warunków atmosferycznych. Znajduj─? zastosowanie g??ównie w motoryzacji. Stosowane s─? do uk??adów pneumatyki hamulcowej, hydraulicznej lub smarowania. Zakres temp. -40ºC do 100ºC. Ponad to wykazuj─? si─? nast─?puj─?cymi cechami:

 • odporne na starzenie
 • wysoka elastyczno??─? - odporno??─? na uderzenia,
 • niska rozszerzalno??─? cieplna,
 • du??a sztywno??─? oraz wytrzyma??o??─? mechaniczna,
 • du??a udarno??─? nawet w niskich temperaturach
 • odporno??─? na ??cieranie,
 • niski wspó??czynnik tarcia,
 • t??umienie drga?? i redukcja ha??asu,
 • dobra odporno??─? chemiczna na smary, t??uszcze, benzyn─?
 • dobrze skrawalny

 
PRZEWÓD PNEUMATYCZNY POLIURETAN NIEBIESKI
 
Obrazy: poliuretanowe.jpg

Przewody poliuretanowe do powietrza jak i innych substancji, stosowane s─? przede wszystkim w uk??adach pneumatycznych i centralnego smarowania. Ponad to wykazuj─? si─? nast─?puj─?cymi cechami:

 • wytrzyma??o??─? na rozci─?ganie i rozdzieranie

 • odporno??─? na wiele agresywnych ??rodowisk, w tym rozpuszczalniki, kwasy

 • wybitna odporno??─? na ??cieranie, wielokrotnie wi─?ksza ni?? guma czy stopy trudno??cieralne

 • odporno??─? na warunki atmosferyczne

 • odporne na starzenie

 • samogasn─?ce

 • elektroizoluj─?ce

 • niebrudz─?ce


 

 

 

 

 

 

(c) 2013 PHU Gałązka.