Kategorie
Nawigacja
Artyku┼éy » P??yty uszczelkarskie GAMBIT » P??yta AF-Oil
P??yta AF-Oil
Obrazy: af-oil.jpg

 

ZASTOSOWANIE:

Olejoodporna p??yta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ci??nie??. Przeznaczona do stosowania w po??─?czeniach poddozorowych, przy przesyle gazu ziemnego oraz instalacjach wody pitnej. Polecana , tak??e do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.

Nie zaleca si─? jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ci??nienia.

 

 

   
Materia??: w??ókna aramidowe, kevlar, w??ókna mineralne, wype??niacze powi─?zane lepiszczem na bazie kauczuku NBR
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O

Dopuszczenia/Certyfikaty

DVGW
Germanischer Lloyd
PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 350
Temperatura pracy ci─?g??ej 0C 300
Temperatura pracy ci─?g??ej w parze 0C 230
Ci??nienie MPa 10
Wymiary:

Standardowe grubo??ci p??yt

/grubo??ci powy??ej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;
1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  10%
+/-  0,1
+/-  0,15

Standardowe wielko??ci arkusza

/wielko??─? arkusza wg uzgodnie?? w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
W??a??ciwo??ci fizykochemiczne:
g─?sto??─?   +/-  5 % g/cm3 2,0 DIN 28090-2
wytrzyma??o??─? na rozci─?ganie w poprzek w??ókien  min. MPa 9 DIN 52910
??ci??liwo??─? % 10 ASTM F36
powrót elastyczny  - min. % 55 ASTM F36
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 29 DIN 52913
napr─???enia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubo??ci:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h  (max) % 6 ASTM F146
nafta 20oC/24h (max) % 5 ASTM F146
kolor zielony

 

(c) 2013 PHU Gałązka.